Projekty UE

29.03.2017

Rozwój zdolności echolokacji osób z dysfunkcją wzroku poprzez grę wykorzystującą dźwięki binauralne - projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego narzędzia umożliwiającego rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku. Wykształcenie tej umiejętności pozwoli osobom niewidomym i słabowidzącym na większą niezależność, pewność w poruszaniu się oraz poprawę funkcjonowania w życiu codziennym. Stworzenie rozwiązania informatycznego w ramach projektu "EchoVis" może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia zdolności postrzegania świata przez osoby z dysfunkcja wzroku. Powyższe rozwiązanie przybierze formę mobilnej gry, która będzie zawierać wirtualne środowisko szkoleniowe, co tym samym umożliwi skuteczne i efektywne nabywanie umiejętności w zakresie korzystania z echolokacji.

23.10.2014

System do zintegrowanej optymalizacji pracy podziemnych magazynów gazu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4

04.04.2013

Opracowanie narzędzi informatycznych klasy Medical Intelligence wspomagających pracę placówki medycznej - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4

02.10.2012

EUREKA - System wspomagania współpracy biznesowo technologicznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1

03.01.2012

SeeingAssistant - aplikacja wspomagająca osoby niewidome - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4

03.01.2012

Bioinformatyczny System Ekspercki w Onkologii - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4

03.01.2012

Wdrożenie immunologicznego optymalizatora procesów przemysłowych SILO II - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.3

03.01.2012

Service Link - Udoskonalenie usług serwisowych i zarządzania procesów informatycznych w standardzie ITIL v3 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.3

03.01.2012

Wdrożenie technologii PLM - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.2