Świadczony serwis dotyczy aplikacji wdrożonych na środowiskach naszych klientów w ramach pakietu LUXtrade i EDS:

TAXUS • Trading Desk • CORNUS • MIDOSS-RAPORTY • MIDOSS-ANALIZY • SALIX • ADMIN • EDS • CRD • GCC • SMS • BILLIG • CRM

Zakres świadczonego wsparcia

Obszary działania

Naprawa zgłoszonych incydentów i nieprawidłowości dotyczących aplikacji

Obszary działania

Wsparcie i konsultacje użytkowników aplikacji

Obszary działania

Aktualizacja dokumentacji

Obszary działania

Administracja aplikacjami

Obszary działania

Wsparcie klientów w zakresie aktualizacji i problemów z oprogramowaniem firm trzecich (systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacji)

Obszary działania

Wsparcie klientów w zakresie problemów ze sprzętem IT (serwery, macierze, przełączniki LAN/SAN, urządzenia sieciowe)

Obszary działania

Realizacja małych zmian/CR

Obszary działania

Gwarantowane czasy reakcji i naprawy

Obszary działania

Kalendarz świadczenia usług: 24/7, 8/5, uzgadniany indywidualnie

Obszary działania

Monitoring kluczowych usług

Obszary działania

Cykliczne raportowanie o stanie usług