Od początku istnienia Transition Technologies prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową (B+R) w dziedzinie zaawansowanych technologii komputerowych i informatyki. W wyniku tych działań w 2010, decyzją Ministra Gospodarki, firma uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Prowadzenie projektów badawczo rozwojowych pozwala nam na tworzenie wielu innowacyjnych produktów, dzięki którym wyprzedzamy konkurencje i jesteśmy cenionym oraz wiarygodnym partnerem biznesowym i naukowym.

Z uwagi na nacisk jaki firma kładzie na działania badawcze i rozwojowe, w Transition Technologies został utworzony dział, zajmujący się tworzeniem i rozwojem innowacyjnych produktów.  Jego działalność obejmuje prace badawcze i rozwojowe: nad systemami optymalizacji procesów przemysłowych, w szczególności wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji w systemach automatyki cyfrowej zapewniających usprawnienie procesów oraz modelowanie i prognozowanie zjawisk fizycznych;

  • nad systemami optymalizacji procesów przemysłowych, w szczególności wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji w systemach automatyki cyfrowej zapewniających usprawnienie procesów oraz modelowanie i prognozowanie zjawisk fizycznych;
  • nad systemami integracji danych przemysłowych oraz nad metodami analizy stanu technicznego urządzeń;
  • nad systemami informatycznymi w dziedzinie PLM ( Product Lifecycle Management), które wykorzystują możliwości procesów wspomagania decyzji diagnostycznych, sieci semantycznych oraz elementów sztucznej inteligencji w systemach PLM oraz systemach automatycznego tworzenia i zarządzania życiem produktów;
  • na zlecenie klienta zewnętrznego, obejmujące projektowanie, modelowanie oraz rozwój systemów informatycznych dla urządzeń związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem energii elektrycznej oraz z magazynowaniem i dystrybucją gazu;
  • w zakresie bioinformatyki i informatyki medycznej.:

Działalność badawczo-rozwojowa Transition Technologies często prowadzona jest we współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami technicznymi, czego rezultatem są patenty i liczne publikacje pracowników firmy, zawierające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie technologii informacyjnych.