Ponad 370 mln PLN przychodu brutto osiągnęła w 2019 Grupa Kapitałowa Transition Technologies (GK TT) - lider IT w obszarze energii, gazu, informatyki medycznej i przemysłu.  Dynamiczny rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych - kraje Europy Zachodniej, USA, Azja i zdywersyfikowane portfolio pozwoliło na zrealizowanie z naddatkiem wszystkich prognoz. Grupa przedstawia ambitny plan na 2020. Jednocześnie jest gotowa na możliwe perturbacje koniunktury światowej.