W tegorocznym konkursie, który odbył się w Sopocie w dniach 18-19 września, nasz zespół pod kierownictwem Kamila Sijko zdobył nagrodę Medicover. Uznanie zdobył zaproponowany model predykcyjny do określania grup pacjentów i proponowanych ścieżek diagnostycznych. Zostaliśmy wybrani spośród pięciu grup badawczych, które przedstawiały propozycje zmian i rozbudowy systemów Medicover dla usprawnienia pracy zespołu i poprawy relacji pomiędzy pacjentami a lekarzami.