Grupa Kapitałowa Transition Technologies (GK TT) - lider IT w obszarze energii, gazu, informatyki medycznej i przemysłu – z sukcesem realizuje prognozę przychodów. W pierwszej połowie 2019 r. Grupa osiągnęła 160 mln PLN przychodów, co stanowi wzrost o ponad 15 proc. r/r.

W raportowanym okresie grupa odnotowała dynamiczne zwiększenie sprzedaży w segmencie usług Managed Services. Istotniejszą rolę dla wyników miały także rozwiązania z obszaru IoT, VR/AR oraz Medical Intelligence. Pośród istotnych dla grupy wydarzeń w 1H 2019 należy wymienić otworzenie spółki na Tajwanie i rozwój biznesu na Ukrainie. Grupa konsekwentnie realizuje strategię ekspansji zagranicznej, dywersyfikacji produktowej i wzmacniania portfela stałych zamówień.

Grupa zwiększyła w pierwszym półroczu zatrudnienie do 1600 osób i planuje zatrudnienie kolejnych 200 osób do końca roku, bez względu na koniunkturę.