Transition Technologies rozwija skrzydła w sektorze medycznym. W wyniku doświadczeń zebranych z międzynarodowych rynków i prac na dużych zbiorach danych, stworzyliśmy rozwiązanie klasy Business Intelligence dla rynku ochrony zdrowia. MedStream Designer (MSD) daje możliwość tworzenia analiz skuteczności leczenia i jego kosztów - wdrożone w kilku placówkach rozwiązanie budzi zainteresowanie środowiska i administracji centralnej.

Doświadczenia zebrane przez Transition Technologies, przy współpracy z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz Centrum Onkologii - Instytutem M. C. Skłodowskiej nad dużymi zbiorami danych medycznych, posłużyły za punkt wyjściowy do stworzenia systemu MedStream Designer, rozwiązania klasy Business Intelligence.

Obok budowy platformy wymiany danych medycznych w USA, gier wspierających naukę echolokacji (Echo-Vis) dla osób niedowidzących oraz aplikacji wspierającej zarządzanie emocjami „Name it Tame it”, Grupa stworzyła rozwiązanie klasy Business Intelligence dla rynku ochrony zdrowia - MedStream Designer