Transition Technologies Managed Services (TTMS), spółka z naszej Grupy Kapitałowej sprzedaje zaawansowane usługi programistyczne na rządowej platformie przetargowej Wielkiej Brytanii: Digital Marketplace. Obecna od dwóch lat na brytyjskim rynku spółka, po przejściu pierwszego etapu biernej obecności w bazie danych zyskała status aktywnego oferenta.

Unikalna oferta naszej spółki obejmuje technologie chmurowe, których implementacja jest wspierana e-learningowo, co wykracza poza kompetencje konkurentów i zapewnia lepszą jakość wdrożeń.

Digital Marketplace jest narzędziem realizowanej przez brytyjską administrację strategii digitalizacji Zjednoczonego Królestwa. Platforma ma na celu ułatwienie administracji centralnej, lokalnej oraz firmom czy obywatelom wyboru sprawdzonych dóbr i usług w obszarze IT, w tym kluczowych obecnie technologii chmurowych. Procedura weryfikacji  jest wieloetapowa,  wymaga rejestracji, podania szczegółowych informacji o kompetencjach, doświadczeniach, zasobach ludzkich oraz stawkach. Po analizie i sprawdzeniu danych przez zespół Digital Marketplace firmy dostają informację o kwalifikacji do grona oferentów, lub odmowie.