Specjaliści TT PSC mieli tylko 12 tygodni na opracowanie aplikacji Mixed Reality, według ściśle określonych kryteriów – w ten sposób spółka należąca do GK TT zdała certyfikację programu Microsoft Mixed Reality Partner. Tym samym, potwierdziła szeroką wiedzę swoich ekspertów oraz ogromne doświadczenie w realizacji projektów wykorzystujących technologie Augmented Reality oraz Mixed Reality.

Przy ocenie produktu zrealizowanego przez zespół TT PSC, pod uwagę brane były m.in. takie kryteria jak: wydajność, stabilność, user-experience, komunikacja sieciowa, estetyka czy jakość treści prezentowanych w 2D/3D.

Program Microsoft Mixed Reality Partner ma na celu jednoczenie i wspieranie agencji cyfrowych, integratorów systemów, a także dostawców, którzy aktywnie działają w obszarze mieszanej rzeczywistości (ang. Mixed Reality, MR).