Po drugim kwartale 2018 r. rośniemy w tempie 15% i podtrzymujemy prognozy przekroczenia 300 mln PLN przychodów w bieżącym roku – w ten sposób zostawiamy za sobą krajowy rynek IT, rosnący w tempie ok. 2%. Nasze wstępne wyniki po 2 kw. 2018 r. pokazują rekordową sprzedaż wszystkich spółek z Grupy na poziomie 140 mln PLN. Portfel zamówień zwiększył się do 250 mln PLN, co pozwala nam kontynuować ekspansję zagraniczną oraz skupić się na działalności R&D.

W pierwszej połowie 2018 łączna liczba biur krajowych TT zwiększyła się do 13, pozwalając na łączne zatrudnienie ponad 1500 pracowników. Konsekwentnie umacniamy też swoją pozycję na rynkach zagranicznych: po biurach inżynierskich w USA, developerskim w Malezji, sprzedażowych w Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii, zainwestowaliśmy także w specjalizującą się w IoT i AR firmę FlexThings SAS z rynku francuskiego.

Grupa TT łączy model specjalistycznego, międzynarodowego outsourcingu IT z własną unikatową na skalę światową ofertą produktową, obejmującą systemy wspomagania handlu energią i gazem, optymalizację, integrację danych, Medical Intelligence oraz data science.