Absolwenci najlepszych polskich politechnik i uniwersytetów oraz eksperci w zakresie rozwiązań systemów sterowania – to mocny zespół specjalistów, tworzący TT Control Solutions - kolejną spółkę GK TT, wydzieloną pod koniec czerwca 2018 roku.

Control Solution Center, jako dział automatyki Transition Technologies S.A., specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych systemów automatyki dla przemysłu. Specjaliści TT CS oferują usługi inżynierskie oraz wdrożenia najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań opartych o Rozproszone Systemy Sterowania (DCS), Programowalne Sterowniki Logiczne (PLC) oraz Komputery Przemysłowe (Industrial PC). Eksperci zajmują się m.in. projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów kontroli, innowacyjnych systemów sterowania i strojenia, a także uruchamianiem procesów, rozwojem baz danych I/O, czy utrzymaniem oprogramowania w przedsiębiorstwach.

Prezesem nowej wrocławskiej spółki jest Daniel Dziadek.