Znalezienie markerów padaczkowych może pomóc zatrzymać padaczkę przed jej wystąpieniem lub opracować takie zalecenia terapeutyczne, które złagodzą jej przebieg. W ten sposób możemy ochronić mózg przed uszkodzeniem, dając tym samym szansę na normalny rozwój psychoruchowy i lepszą jakość życia osób dotkniętych padaczką. Dlatego właśnie zaangażowaliśmy się w badania EPISTOP i EPIMARKER.

EPISTOP to międzynarodowy projekt, którego celem jest zidentyfikowanie markerów padaczki. Projekt wchodzi właśnie w decydującą fazę: końca dobiega część kliniczna badania, natomiast zakończenie przewidziane jest na jesień 2018 roku. Naszą rolą w inicjatywie jest gromadzenie danych oraz ich wielopłaszczyznowa analiza - połączymy informacje pochodzące ze wszystkich składowych projektu w jeden model.

Oprócz koordynującej projekt strony polskiej – Instytutu-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, udział w EPISTOP bierze 15 szpitali i laboratoriów z Europy, USA i Australii.

Podobne zadania wykonamy także w polskim projekcie EPIMARKER. Transition Technologies dostarczyło szpitalom biorącym udział w projekcie system klasy eCRF (Elektroniczna Karta Obserwacji Pacjenta), rozszerzony o mechanizmy zaczerpnięte z naszego autorskiego rozwiązania MedStream Designer.  

Oprócz TT, w skład konsorcjum wchodzi także: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Biologii Komórkowej i Molekularnej, Centra Genetyki Medycznej Genesis, Instytut Biochemii i Biofizyki oraz Biologii Doświadczalnej PAN czy firma ELMIKO.