Rekordowy wzrost sprzedaży, pomimo umiarkowanej koniunktury w krajowym segmencie IT- tak wyglądał I kwartał 2018 roku dla GK Transition Technologies. Nasze spółki osiągnęły sprzedaż na poziomie 65 mln PLN (wzrost niemal 12% r/r), a portfel zamówień zwiększył się do ok. 220 mln PLN (wzrost niemal 15% r/r). Utrzymujące się, dobre wyniki pozwalają na podtrzymanie prognozowanego wzrostu sprzedaży o 15-25% w porównaniu z rokiem 2017 i przekroczenie granicy 300 mln PLN.

Jak poprzednio, kontynuujemy realizację kluczowych projektów w sektorze energetycznym i przemysłowym, zauważamy też dynamiczny wzrost sprzedaży usług outsourcingowych i Managed Services