W kwietniu 2018 roku, podpisaliśmy umowę na realizację „Storage Management System” dla niemieckiej firmy Nord-West Kavernengesellschaft mbH (NWKG). Rozwiązanie pozwoli na zarządzanie magazynem strategicznych rezerw ropy naftowej w jednym i spójnym środowisku IT.

NWKG przechowuje krajowe rezerwy surowca w imieniu powołanego przez rząd niemiecki zrzeszenia EBV (Erdölbevorratungsverband). Realizację projektu zaplanowano na lata 2018-2021