Grupa Kapitałowa Transition Technologies (GK TT) podsumowuje wstępne wyniki trzech kwartałów i utrzymuje założony silny trend wzrostowy.

Spółki GK TT osiągnęły w trzech pierwszych kwartałach sprzedaż na poziomie 190 mln PLN, a obecne przewidywania sprzedaży całkowitej w 2017 r. są na poziomie ok. 250 mln PLN. Pozwala to na utrzymanie 35 proc. prognozy wzrostu sprzedaży w porównaniu do poprzedniego roku.

Podobnie jak w minionych kwartałach, spółka kontynuuje realizację kluczowych projektów w sektorze energetycznym i przemysłowym, notując dynamiczne zwiększanie sprzedaży w segmencie informatycznych usług outsourcingowych i managed services.