20 listopada 2015 roku Transition Technologies podpisało umowę o współpracy z Zespołem Szkół nr 9 w Koszalinie. Dokument zakłada realizację wspólnych przedsięwzięć tj. koło informatyczne, konkurs wewnątrzszkolny z zakresu informatyki oraz praktyki wakacyjne dla najzdolniejszych, a także objęcie patronatem jednej z klas ZS nr 9 już w roku szkolnym 2016/2017.

Zawiązanie współpracy wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły, a dla najlepszych uczniów szkoły jest szansą, na zatrudnienie w strukturach firmy. Inicjatywa podjęta przez Transition Technologies ma na celu zwiększenie zatrudnienia oraz zlikwidowanie deficytu programistów na rynku.