30 września Transition Technologies przekazała na ręce beskidzkiego oddziału GOPR nowoczesny, mobilny defibrylator służący do pobudzania akcji serca już na miejscu wypadku, co znacznie zwiększa szansę na przeżycie. Zakup sprzętu to odpowiedź na apel jaki wystosował GOPR w tym roku. Przekazanie odbyło się w Warszawie w trakcie wspólnego spotkania z mediami.

Podczas spotkania Transition Technologies oraz GOPR oficjalnie poinformowali również o realizacji wspólnej akcji „IT dla Gór”, której celem jest budowa aplikacji mobilnej mGOPR wspomagającej ratowanie życia w górach. Aplikacja umożliwi także poruszanie się osób niewidomych po górskich szlakach, dzięki specjalnemu modułowi głosowemu. Gośćmi wydarzenia byli również przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych oraz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Oficjalne uruchomienie i przekazanie aplikacji nastąpi w grudniu 2015 roku