Działalność Transition Technologies została także doceniona przez kapitułę konkursu „Dobroczyńca roku 2015”, w skład której weszli m.in. Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji „Lewiatan”, Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Agata Gorgoń, TVN Biznes i Świat. 

Firma została leureatem w kategorii „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu”, za grupę innowacyjnych aplikacji Seeing Assistant, które ułatwiają wykonywanie codziennych czynności osobom niedowidzącym i niewidomym. Jak podkreśla Sławomir Strugarek, analityk dostępności aplikacji w firmie Transition Technologies - "Pomysł na te aplikacje był efektem dostrzeżenia problemów osób niewidomych i słabowidzących, które na co dzień borykają się z niemożnością odczytania chociażby nazw przystanków autobusowych czy rozróżnienia charakterystycznych budynków czy ulic. Rozwój systemów lokalizacji GPS oraz wzbogacenie systemu iOS firmy Apple o aplikację odczytu ekranu Voice Over w rezultacie sprawiło, że wiele funkcji, które oferują te urządzenia stały się dostępne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Brakowało jednak kompletnych aplikacji, które w możliwie jak najlepszy sposób wesprze takie osoby. Idea projektu Seeing Assistant została zainicjowana przez same osoby niewidome, które aktywnie uczestniczyły w jej tworzeniu i testowaniu. Na podstawie przeprowadzonych badań, wspieranych przez środki unijne powstały aplikacje Seeing Assistant Move i Home, których dalszy rozwój finansowany jest we własnym zakresie przez Transition Technologies, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu."