16 lutego 2015 do istnienia została powołana spółka Transition Technologies - Managed Services Sp. z o.o. Jej główna aktywność opiera się na outsourcingu usług programistycznych dedykowanym dla różnych branż i sektorów. 

Decyzja o wyodrębnieniu ze struktur Transition Technologies nowej spółki i włączeniu jej do Grupy Kapitałowej była spowodowana kilkoma czynnikami - najważniejszym z nich było uporządkowanie struktury Grupy i zwiększenie jej wartości oraz uzyskanie większej przejrzystości dla przyszłych inwestorów