W dniu 14 października 2014 roku o godz. 14 w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej odbyło się uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy Transition Technologies S.A. a  Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.  Dokument podpisali: dr hab. inż. Konrad Świrski prof. Politechniki Warszawskiej, Prezes Transtion Technologies oraz dr hab. inż. Sławomir Hausman prof. Politechniki Łódzkiej Dziekan Wydziału. W trakcie uroczystości obecni byli przedstawiciele obu stron: Weronika Wemberger Koordynator ds. komunikacji i PR, Urszula Kwiatkowska Koordynator Biura Zarządu oraz Adam Pelikant Prodziekan Wydziału.

Współpraca Transition Technologies i Politechniki Łódzkiej ma już swoją tradycję. Firma działa aktywnie w ICT Klaster Polska Centralna, a w ramach zespołu ds. dydaktyki współpracuje z Wydziałem w celu jak najlepszego dostosowania programów studiów do wymagań biznesu. W ramach konsorcjum łódzkich firm IT jest współorganizatorem oryginalnego na skalę krajową testu kompetencyjnego informatyków, w którego realizacji niebagatelną rolę pełni Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Wydział EEIA jest największą jednostką organizacyjną Politechniki Łódzkiej, kształcącą absolwentów na wielu kierunkach studiów. Jego absolwenci stanowią kadrę największych przedsiębiorstw okręgu łódzkiego, nierzadko pełniąc ważne funkcje kierownicze, a przede wszystkim stanowiąc rdzeń wysokospecjalizowanej kadry technicznej. Wydział dysponuje wysokiej klasy kadrą naukową, badawczą i dydaktyczną i dba o to aby jego działalność odpowiadała potrzebom regionu.

Podpisana umowa ma charakter ramowy. Podkreśla wzajemne partnerstwo stron i otwiera możliwości dla podpisywania bardziej szczegółowych umów dotyczących wspólnej działalności obu podmiotów, wzajemnego świadczenia usług lub realizacji wspólnych projektów badawczych, wdrożeniowych, edukacyjnych itp. W rozmowach po podpisaniu dokumentu przedstawiciele obu stron wymienili uwagi dotyczące otwierających się dzięki podpisanej umowie szerszych możliwości dalszej współpracy. Obie strony wyraziły chęć dalszych rozmów dotyczących zarówno strategicznych kierunków współdziałania, jak również szczegółowych ustaleń dotyczących konkretnych przedsięwzięć naukowych, technicznych i dydaktycznych.